คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

งานการเจ้าหน้าที่ :

แบบฟอร์ม ขออนุญาตทำงานที่บ้าน (Work from Home)
ตัวอย่างบันทึกข้อความ นำส่งงานวิชาการอื่นเพื่อขอประเมินภาระงาน
แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของบุคลากรสายวิชาการ (.doc)
แบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของบุคลากรสายวิชาการ (.pdf)
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
คำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แบบประเมินงานวิชาการ-สื่อประกอบการสอนอื่นๆ (.docx)
แบบประเมินงานวิชาการ-สื่อประกอบการสอนอื่นๆ (.pdf)
แบบประเมินงานวิชาการ-ตำรา-หนังสือ (.docx)
แบบประเมินงานวิชาการ-ตำรา-หนังสือ (.pdf)
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (แบบ ป-มร.สข. 01)
แบบรายงานผลการทำงานที่บ้าน (Report of Work from Home)
แบบขออนุญาตขยายเวลาการลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(แบบ ป-มร.สข. 02)
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(แบบ ป-มร.สข. 03)
ใบขอลาออกจากราชการ
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
ใบรับรองเงินเดือน / รับรองการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ)
ใบรับรองเงินเดือน / รับรองการปฏิบัติงาน (พนักงานประจำตามสัญญา)
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
บันทึกข้อความชี้แจงการไม่สแกนเวลา เข้า/ออก ปฏิบัติงาน
แบบรายงานผลการลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
แบบขออนุญาตลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
658
เดือนที่ผ่านมา
3,605
ปีนี้
4,263
ปีที่ผ่านมา
31,822