คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

งานวิจัย :

ใบสมัครขอรับจัดสรรทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566 (วท.1)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วท.2)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนองบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยงานมูลฐาน Fundamental Fund FF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์เปิดรับขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณจากคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์ม ใบสมัครขอรับจัดสรรทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565
ตัวอย่างคู่มือเล่มวิจัยนักศึกษา
ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในประเทศ
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในการนำเสนอผลงานวิจัย
การแนบเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แบบโปสเตอร์การนำเสนองานวิจัย โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
แบบปฏิบัติการนำเสนองานวิจัย โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
การขอและสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
93
Yesterday
150
This Month
526
Last Month
3,501
This Year
14,579
Last Year
27,817