คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

งานวิจัย :

ใบสมัครขอรับจัดสรรทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2566 (วท.1)
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วท.2)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนองบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยงานมูลฐาน Fundamental Fund FF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์เปิดรับขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณจากคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์ม ใบสมัครขอรับจัดสรรทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565
ตัวอย่างคู่มือเล่มวิจัยนักศึกษา
ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในประเทศ
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในการนำเสนอผลงานวิจัย
การแนบเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แบบโปสเตอร์การนำเสนองานวิจัย โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
แบบปฏิบัติการนำเสนองานวิจัย โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
การขอและสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
658
เดือนที่ผ่านมา
3,605
ปีนี้
4,263
ปีที่ผ่านมา
31,822