คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
: : สายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : :

สายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อตกลงการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดให้บุคคลผู้เดือดร้อนสามารถแจ้งร้องเรียนผ่านระบบทาง เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาและรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail ที่ท่านกรอกหรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันความจริงและเพื่อแสดงว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือสูง มีขั้นตอนดังนี้

  • ในช่องที่มีเครื่องหมาย *ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมลล์จะมีประโยชน์ สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
  • ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
คลิกที่นี่เพื่อยืนยันการทำรายการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
68
Yesterday
148
This Month
2,217
Last Month
5,129
This Year
34,606
Last Year
27,817