คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บุคลากรสายสนับสนุน


นางอภิญญา ซู่สุวรรณ (ญา)
พนักงานบริการ
-
VoIP : 0
นางสาวศิริประภา ขวัญประดับ (เทือง)
พนักงานบริการ
-
VoIP : 0
นางราตรี มิ่งเมือง (กบ)
พนักงานบริการ
-
VoIP : 0
นายดิเรก ใจแก้ว (ดุ่ย)
พนักงานบริการ
-
VoIP : 0
นางสาวศุภวรรณ์ พึ่งภักดี (ญา)
พนักงานภูมิทัศน์
-
VoIP : 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
123
Yesterday
156
This Month
2,783
Last Month
4,757
This Year
25,795
Last Year
27,817