คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Untitled Document

อาคารเรียนของคณะ

อาคารเรียน 10

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยาอาคารเรียน 8

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ วิทยาศาสตร์สุขภาพอาคารเรียนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์อาคารเรียนเทคโนโลยีชีวภาพ

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาชีววิทยา , ชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยาอาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ (อาคารใหม่)

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคหกรรมศาสตร์อาคารเรียนแพทย์แผนไทย อาคารเรียน 1

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาแพทย์แผนไทย


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,787
เดือนที่ผ่านมา
3,024
ปีนี้
8,416
ปีที่ผ่านมา
31,822