คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Untitled Document

อาคารเรียนของคณะ

อาคารเรียน 10

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยาอาคารเรียน 8

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ วิทยาศาสตร์สุขภาพอาคารเรียนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์อาคารเรียนเทคโนโลยีชีวภาพ

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาชีววิทยา , ชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยาอาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ (อาคารใหม่)

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคหกรรมศาสตร์อาคารเรียนแพทย์แผนไทย อาคารเรียน 1

          ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาแพทย์แผนไทย


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
2
Yesterday
126
This Month
2,909
Last Month
4,757
This Year
25,921
Last Year
27,817