คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

เงินรายได้คณะ :

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แนวปฏิบัติการรับ-จ่าย เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการเงินรายได้และแนวปฏิบัติในการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการจัดบริการและบริหารเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
658
เดือนที่ผ่านมา
3,605
ปีนี้
4,263
ปีที่ผ่านมา
31,822