คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

เงินรายได้คณะ :

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการจัดโครงการ / กิจกรรมจัดหารายได้ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แนวปฏิบัติการรับ-จ่าย เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการเงินรายได้และแนวปฏิบัติในการรับเงิน การนำส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการจัดบริการและบริหารเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
50
Yesterday
122
This Month
283
Last Month
3,501
This Year
14,336
Last Year
27,817