คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
SEO Hizmeti Almanyada üniversite streamvid nulled Diyarbakır ilaçlama
desi porn sex download www xxx sex com Молодой распутник оттрахал зрелую тетку xxx video Beautiful teen hottie blows my big dick on camera xxx porn new xxx video
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

งานธุรการ :

ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
บันทึกข้อความ หนังสือภายใน (ไฟล์ .docx)
บันทึกข้อความ หนังสือภายใน (ไฟล์ .pdf)
บันทึกข้อความ หนังสือภายนอก (ไฟล์ .docx)
บันทึกข้อความ หนังสือภายนอก (ไฟล์ .pdf)
บันทึกข้อความ ขอใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขออนุมัติให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
ขอไปราชการ (เสนอ อธิการบดี)
แบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอไปราชการ (เสนอ คณบดี) Update 08 สิงหาคม 2565
แบบฟอ์ม ขออนุมัติเข้าร่วมอบรม / สัมมนา / ประชุม แบบออนไลน์
คำร้องขออนุญาตให้ยานพาหนะเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
บันทึกข้อความขออนุมัติส่งจดหมายราชการ/เอกสาร/วารสารทางไปรษณีย์ ตามใบอนุญาตฝากส่งเป็นรายเดือน
ขออนุญาตใช้เครื่องโทรสาร
ขอบ้านพัก
ขอมอบหมายงาน
ขอรับ-ส่งมอบงาน
ขออนุญาตยืมวัสดุ - อุปกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
93
Yesterday
150
This Month
526
Last Month
3,501
This Year
14,579
Last Year
27,817