คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การขอตำแหน่งทางวิชาการ

งานหลักสูตร

คู่มือการพัฒนาและแบบฟอร์มปรับปรุงหลักสูตร
แนวปฏิบัติในการนำเสนอแนวคิด (Concept) การพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชถัฏสงขลา
แบบการนำเสนอแนวความคิด (Concept) ในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08)(เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร)
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ลส.01)
แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร (ลส.02)
แบบเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ลส.03)
แบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร New
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.02-06)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
658
เดือนที่ผ่านมา
3,605
ปีนี้
4,263
ปีที่ผ่านมา
31,822