คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การขอตำแหน่งทางวิชาการ

งานหลักสูตร

คู่มือการพัฒนาและแบบฟอร์มปรับปรุงหลักสูตร
แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชถัฏสงขลา New
แนวปฏิบัติในการนำเสนอแนวคิด (Concept) การพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชถัฏสงขลา
แบบการนำเสนอแนวความคิด (Concept) ในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08)(เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร)
แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ลส.01)
แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร (ลส.02)
แบบเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (ลส.03)
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร New Update
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
69
Yesterday
148
This Month
2,217
Last Month
5,129
This Year
34,606
Last Year
27,817