คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์ทุนกาศึกษาของรัฐบาลแคนาดา


รัฐบาลแคนาดา ประสงค์ให้ทุนการศึกษาแห่นักศึกษาและบุคลากร ภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Project

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003022727.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2563 เวลา 15:38:44
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261