คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

คำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาตามมาตรการเฝ้าระวังฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


จังหวัดสงขลา แจ้งคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาตามมาตรการเฝ้าระวังฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202101113039.pdf

link :

ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10:32:44
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261