คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุน "โครงการแบ่งวฝัน & ปันรัก..ทำดีเพื่อเพ่อนมนุษย์" เพื่อเก็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID -19


มูลนิธิเพื่อการพื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุน "โครงการแบ่งวฝัน & ปันรัก..ทำดีเพื่อเพ่อนมนุษย์" เพื่อเก็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID -19

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202101083026.pdf

link :

ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2564 เวลา 10:48:02
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261