คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเสี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202012283004.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10:09:26
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261