คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ขอความมร่วมือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรารและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)


จังหวัดสงขลา ขอความมร่วมือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรารและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202010142911.pdf

link :

ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:03:54
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261