คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ประชาสัมพันธ์งานวัดสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประชาสัมพันธ์การจัดงานวัดสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202007292850.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:59:26
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261