คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

จังหวัดสงขลา แจ้งรายชื่อจังหวัดรายชื่อจังหวัดกลุ่มเสี่ยงตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณืโควิด 19


จังหวัดสงขลา แจ้งรายชื่อจังหวัดรายชื่อจังหวัดกลุ่มเสี่ยงตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณืโควิด 19

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202005052787.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:34:57
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261