คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


จังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003112739.pdf

link :

ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14:07:46
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261