คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ประชาสัมพันธ์โครงการ RUN FOR BORSAI และการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก


โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ่อทรายฯ-แหลมจาก และผู้ปกครองนักเรียน จัดโครงการ RUN FOR BORSAI เดินวิ่ง สบาย สบาย สไตล์ปากรอ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003042729.pdf

link :

ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2563 เวลา 16:02:48
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261