คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

การประชาสัมพันธ์โครงการงานบริการผู้ใช้สิทธิ์ประกันชีวิตเอกชน


เนื่องด้วย ทางโรงพยาบาลสงขลา ได้จัดทำโครงการงานบริการผู้ใช้สิทธิ์ประกันชีวิตเอกชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ที่ใช้สิทธิประกันชีวิตในการรักษาพยาบาล (สำหรับผู้ป่วยใน) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนล่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201609281978.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09:19:10
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261