คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้เช่าพื้นที่ห้องอาหาร


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ออกประกาศให้เช่าสถานที่บริเวณชั่นล่างศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ "สงขลาพาเลซ" เพื่อเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม แก่ผู้ใช้บริการหัองพัก คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคลากรทั่วไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201609281977.pdf

link :

ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09:11:16
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261