คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบไวนิลศูนย์สุขภาพจิตที่ 12


ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภาพจิต จะจัดทำไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อใช้ในการลงพื้นที่และจัดกิจกรรม จึงได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201603291803.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 12:02:14
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261