คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2558 รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201504231443.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 15:31:07
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261