คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล)


จังหวัดสงขลา แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล)

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202112213403.pdf

link :

ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 11:13:21
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
69
Yesterday
148
This Month
2,217
Last Month
5,129
This Year
34,606
Last Year
27,817