คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ การเผยแพร่และขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา ในสังคมไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003022725.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2563 เวลา 15:28:12
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261