คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการนักศึกษา

การเตรียมพร้อมนักศึกษา สู่สนามสอบ ก.พ.


เว็บไซต์ Dek-D.com ประชาสัมพันธ์ การเตรียมพร้อมนักศึกษา สู่สนามสอบ ก.พ. รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201904032415.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2562 เวลา 09:02:08
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261