คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและบริญญาเอก


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและบริญญาเอก

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202011122952.pdf

link :

ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:27:30
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261