คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ)


มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ)

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202012252989.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00:34
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261