คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TAT Travel Tech Startup Season 2

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202007172848.pdf

link :

ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:20:30
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261