คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2563


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202004092762.pdf

link : http://env.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1356

ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2563 เวลา 10:45:48
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261