คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


แนวทางการเข้าร่วมโครงการแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่เส้นทางอาชีพ โดยให้นักศึกษาที่จะสำเร็จหารศึกษาในปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาก

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003232749.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09:17:08
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261