คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


ธนาคารออมสิน ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จัดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202002112706.pdf

link :

ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:28:13
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261