คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ทุกเดือน


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ทุกเดือน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201912092639.pdf

link :

ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2562 เวลา 10:52:56
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261