คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การประกวด Mr.Motor Man 2019 หนุ่มหล่อ สมาร์ท มากความสามารถ


สมาคมธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน MORTOR EXPO 2019 การประกวด Mr.Motor Man 2019 หนุ่มหล่อ สมาร์ท มากความสามารถ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201911222608.pdf

link :

ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:14:27
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261