คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202005132792.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:05:42
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261