คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์การจัดทำวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (Journal of Vocational Institute of Agriculture) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202002252717.pdf

link : http://nevia.ac.th/jvia

ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:50:47
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261