คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวบทความ วารสารตีพิมพ์

ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมในกิจกรรมหัวข้อ "การตรวจสอบ > การเลือกวารสาร > เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ"


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ” ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยวิทยากร คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ (บรรณาธิการจัดการวารสาร Trends in Science) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/1x7PFTDevcjjC4D47

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202311013562.png

link :

ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:27:05
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
308
เมื่อวานนี้
329
เดือนนี้
485
เดือนที่ผ่านมา
30
ปีนี้
18,797
ปีที่ผ่านมา
31,822