คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202101063024.pdf

link :

ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2564 เวลา 11:00:07
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261