คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

ขอเรียนเชิญเปิดบัญชีสลากออมทรัพย์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเรียนเชิญเปิดบัญชีสลากออมทรัพย์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202010162914.pdf

link :

ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 16:02:51
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261