คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

แจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่สามารถใช้ประกันสุขภาพโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (แก้ไข)


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่สามารถใช้ประกันสุขภาพโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (แก้ไข)

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202009032890.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 10:25:49
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261