คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์


สถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202001102665.pdf

link :

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16:41:34
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261