คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง


สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202001062663.pdf

link :

ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2563 เวลา 13:28:59
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261