คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่นๆ บุคลากรภายใน

ขอเชิญทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201910032546.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2562 เวลา 15:06:14
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261