คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาบุคลากรภายใน

รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563


กระทรวง อว. ขอประชาสัมพันธ์ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสเปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201912132644.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08:54:38
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261