คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิจัยบุคลากรภายใน

ขอเสนอโครงการรหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการร่วมกับสาธารณรัฐตุรกี เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน


กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอเชิญเสนอโครงการรหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการร่วมกับสาธารณรัฐตุรกี เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202006012793.pdf

link :

ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2563 เวลา 09:48:53
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261