คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิจัยบุคลากรภายใน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยเพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชน"


สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่4 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยเพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชน" รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202002042694.pdf

link :

ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:09:00
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261