คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17


มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202009142897.pdf

link :

ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15:07:20
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261