คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Human Subject Protection: Research Ethics in Vulnerable populations


สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Human Subject Protection: Research Ethics in Vulnerable populations

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202008252880.pdf

link :

ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:35:04
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261