คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 22


สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 22 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201912202655.pdf

link :

ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16:51:33
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261