คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าววิชาการบุคลากรภายใน

งานประชาคม Thailand Space Consortium พบนักบินอวกาศ Dr.Albert Sacco : Experience Sharing on Earth and Space Science


กระทรวง อว. ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชาคม Thailand Space Consortium พบนักบินอวกาศ Dr.Albert Sacco : Experience Sharing on Earth and Space Science ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201912132651.pdf

link :

ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:36:32
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261