คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ.2560 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหนังสือเวียน ว.78"


งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ.2560 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหนังสือเวียน ว.78"

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202206073530.pdf

link :

ประกาศวันที่ 07 มิถุนายน 2565 เวลา 15:27:26
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
255
เดือนที่ผ่านมา
3,605
ปีนี้
3,860
ปีที่ผ่านมา
31,822