คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ตอบข้อหารือการเบิกค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมทางวิชาการฯ


กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือการเบิกค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมทางวิชาการฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202202153462.pdf

link :

ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:14:16
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-260-260    โทรสาร : 074-260-261

E-mail : sciencewebmaster@skru.ac.th

facebook : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสงขลา

ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
68
Yesterday
148
This Month
2,217
Last Month
5,129
This Year
34,606
Last Year
27,817